Alpi Blog
Image default
Woning en Tuin

Een put probleem in België? Wij zijn er voor u

Veel huishoudens in België maken nog gebruik van een septische put of een beerput. Een goede werking van deze put is erg belangrijk aangezien de effecten op het milieu bij een slechte werking enorm kunnen zijn. Jammer genoeg heeft een septische put of een beerput wel eens onderhoud nodig om zijn goede werking te behouden. Hieronder leest u hoe wij van Putprobleem Kwijt België daarbij kunnen helpen op een veilige en verantwoorde manier.

Septische put ledigen

Een septische put ledigen is nodig wanneer de put vol is of wanneer er een verstopping in of rondom de put zit. Nu denkt u misschien dat u dit zelf ook wel kunt doen, wij raden dit echter met klem af. De giftige gassen uit een septische put kunnen u namelijk bedwelmen en tot serieuze gezondheidsklachten leiden. Gelukkig kunnen onze professionals dit wel op een veilige en verantwoorde manier doen. Dit doen ze met een speciale zuigwagen die de septische put ledigt. Vervolgens brengen ze de resten naar een door de overheid goedgekeurd verwerkingsbedrijf. Ga dus niet zelf aan de slag maar laat het aan de professionals over!

Beerput ledigen

Ook zelf een beerput ledigen kan enorm gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. U kunt namelijk bacteriële infecties oplopen als u in contact komt met de inhoud van de beerput. Ook zitten er giftige gassen in de beerput die u kunnen bedwelmen en voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. Zit uw beerput nu vol en wilt u een veilige lediging hiervan? Bel of mail dan met de professionele ruimers van Putprobleem Kwijt België. Zij helpen u zo snel mogelijk van uw probleem af zodat u weer rustig naar het toilet kunt.

Wat zijn de kosten?

Onze vakmannen krijgen vaak de vraag hoeveel het gaat kosten om een put te ledigen. Ze kunnen hier geen goed antwoord op geven tenzij ze de juiste informatie beschikbaar hebben. Ze zullen u dan ook vragen stellen als: Hoe groot is uw put? Is uw put makkelijk bereikbaar? Gaat het enkel om het ledigen of moet er ook ontstopt worden? Wanneer hij al deze informatie op zijn netvlies heeft zal hij u een eerlijke prijs bieden. Gaat u akkoord met deze prijs? Dan gaat hij zo snel mogelijk voor u aan de slag. 

https://putprobleemkwijt.be/