Alpi Blog
Image default
Hobby en vrije tijd

Breinbrekers

Een breinbreker is een vorm van puzzel die moet worden opgelost. Het vereist vaak denken op onconventionele manieren met gegeven beperkingen in het achterhoofd; soms gaat het ook om lateraal denken. Logische puzzels en raadsels zijn specifieke soorten breinbrekers.

Een van de vroegst bekende breinbreker liefhebbers was de Griekse wiskundige Archimedes. Hij bedacht wiskundige problemen die zijn tijdgenoten moesten oplossen.

 

De moeilijkheid van veel breinbrekers berust op een zekere mate van misvatting in menselijke intuïtiviteit. Dit komt het meest voor in breinbrekers met betrekking tot voorwaardelijke waarschijnlijkheid, omdat de causale menselijke geest in plaats daarvan de absolute waarschijnlijkheid overweegt. Als gevolg hiervan komen controversiële discussies voort uit dergelijke problemen, waarvan de meest bekende waarschijnlijk het probleem van Monty Hall zijn. Een ander (eenvoudiger) voorbeeld van zo’n breinbreker is de paradox van Boy of Girl.

 

De paradox van Boy of Girl omringt een reeks vragen in de waarschijnlijkheidstheorie die ook bekend staan ​​als The Two Child Problem, Mr. Smith’s Children en het Mrs. Smith Problem. De eerste formulering van de vraag dateert van ten minste 1959, toen Martin Gardner deze in zijn “Mathematical Games column” in oktober 1959 in Scientific American presenteerde. Hij noemde het The Two Children Problem en formuleerde de paradox als volgt:

Meneer Jones heeft twee kinderen. Het oudere kind is een meisje. Wat is de kans dat beide kinderen meisjes zijn?
Smith heeft twee kinderen. Ten minste een van hen is een jongen. Wat is de kans dat beide kinderen jongens zijn?
Gardner gaf aanvankelijk de antwoorden en respectievelijk, maar erkende later dat de tweede vraag dubbelzinnig was. Het antwoord kan afhangen van wat meer informatie beschikbaar is dan dat je erachter kwam dat slechts één kind een jongen was. De dubbelzinnigheid, afhankelijk van de exacte formulering en mogelijke veronderstellingen, werd bevestigd door Bar-Hillel en Falk en Nickerson.

https://breinbrekers.be/blogs/news/breinbrekers