Alpi Blog
Image default
Bedrijven

Hoe werkt een digitale handtekening

Het is ondertussen een alomtegenwoordig begrip en we komen het overal tegen: de digitale handtekening. Dit is een methode voor bevestiging van de juistheid van digitale informatie, vergelijkbaar met de geschreven handtekening onder papieren documenten. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens vastgehecht aan een digitaal document. Daarin bestaan drie soorten: een gewone elektronische handtekening, een geavanceerde digitale handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gewone elektronische handtekening is gekoppeld aan elektronische gegevens, dit kan bijvoorbeeld een e-mail of een document zijn. Ze wordt gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar. Met een geavanceerde elektronische handtekening kunnen documenten over het internet verstuurd worden voor ondertekening. Er is een unieke code aan verbonden die aantoont van waar het document afkomstig is. De veiligheid is zo hoog en wordt als betrouwbaar en rechtsgeldig gezien. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening verbonden aan een gekwalificeerd certificaat, dit houdt in dat er een digitaal bestand is toegevoegd aan het oorspronkelijke document. Zo’n certificaat wordt toegediend door een certificatiedienstverlener en is een rechtsgeldig bestand.

Een digitale handtekening bestaat algemeen uit twee algoritmen: één om de identiteit te bevestigen van degene die de informatie ondertekent en één om te bevestigen dat de informatie niet is veranderd door derden. De combinatie van deze twee algoritmen vormt de digitale handtekening. Net zoals bij papieren documentatie is ook de digitale handtekening geen garantie voor honderd procent veiligheid. Op papier kan een handtekening makkelijk vervalst worden en ook in de digitale wereld heeft de ontvanger geen volledige zekerheid dat de digitale handtekening betrouwbaar is. Een derde persoon kan de sleutel erachter bemachtigd hebben, de certificaten erachter kunnen ongeldig zijn of het vercijferingsysteem kan gebroken zijn.

De toepassing hoe de meeste mensen ze kennen is in de geavanceerde elektronische handtekening. Zo kan je bijvoorbeeld door digitale ondertekening je belastingsaangifte ondertekenen, scholen en universiteiten maken er vaak gebruik van om hun studenten hun gegevens te laten bevestigen en sommige werkgevers laten hun werknemers hun urenregistratie digitaal ondertekenen.

 

 

https://www.mysolution.nl/