Alpi Blog
Image default
Financieel

Wie mogen gebruik maken van de diensten van een incassobureau?

Bij het horen van de term ‘incassobureau’ denkt u al snel aan het bedrijf wat namens een klant, vaak een onderneming, een onbetaalde rekening probeert te incasseren. In veel gevallen klopt dat ook, en zal de schuldenaar, vaak een particulier, de rekening alsnog moeten betalen. Vaak is de hoofdsom dan al verhoogd met incassokosten waardoor de schuld al snel een stuk groter is geworden. Een incassobureau doet echter meer. Zo kan een incassobureau ook in opdracht van een particulier of een ondernemer een vordering op een bedrijf in behandeling nemen.

Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Gemert

Het uit handen geven van een vordering aan een incassobureau is vaak de laatste stap om een openstaande rekening te kunnen incasseren. In veel gevallen is hier al een heel traject aan vooraf gegaan. Zo zal u na een aantal herinneringen en aanmaningen uiteindelijk besluiten om de zaak efficiënter aan te pakken. Een incassobureau inschakelen is dan de meest logische stap. Een belangrijk aspect hierbij is de kennis en slagvaardigheid van het bureau wat u wenst in te schakelen. Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Gemert weet diverse rechtsgebieden te bundelen waardoor men uw zaak vaak tot een goed einde kan brengen.

Het incassobureau inschakelen bij vorderingen op een onderneming

Behalve het in behandeling nemen van particuliere vorderingen kunnen ondernemingen ook een beroep doen op een incassobureau. Terwijl dit voorheen vaak gebeurde bij onbetaalde vorderingen op particulieren, kan het ook gaan om vorderingen op ondernemingen. Niet elke onderneming betaalt immers op tijd en vaak zorgt het inschakelen van een incassobureau voor een vlotte betaling van de openstaande facturen. In feite in dit voor ondernemers een vrij eenvoudige procedure. In tegenstelling tot een vordering op een particulier, heeft de eisende partij bij een vordering op een onderneming minder hinder van allerlei regels. Zo is de veertiendagenbrief geen vereiste bij vorderingen op een onderneming. Vooral door het ontbreken van dergelijk regels kan een vordering snel worden ingediend en kunt u als ondernemer rekenen op een professionele afhandeling van uw dossier. De keuze voor een goed incassobureau met een gedegen reputatie is daarom in het belang van uw onderneming.

 

https://www.rechtnet.nl/incassobureau-gemert/