Alpi Blog
Image default
Financieel

Lenen geld, wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Het afsluiten van één of meerdere leningen maakt tegenwoordig eigenlijk deel uit van onze cultuur en samenleving. Door de jaren heen is gebleken dat mensen graag steeds meer spullen willen bezitten. Het gaat hierbij dan niet alleen om een dure smartphone, maar ook om een tablet, een computer of laptop of andere soortgelijke systemen, etc. Het spreekt voor zich dat al deze verschillende toestellen doorgaans over een meer dan behoorlijk prijskaartje beschikken. Lenen geld maakt het mogelijk om alsnog eigenaar te kunnen worden van alles wat je wenst, maar uiteraard is er in de praktijk ook sprake van een keerzijde aan deze medaille. Zo dien je bijvoorbeeld altijd rekening te houden met bepaalde voorwaarden. Wat deze voorwaarden zijn ontdek je hieronder.

Wanneer is het lenen van geld echt interessant?

In de inleiding van deze pagina hebben we een aantal voorbeelden aangehaald van systemen waar in de praktijk niet zelden een lening voor wordt afgesloten. Het is evenwel nog maar de vraag of dit wel echt zo interessant is. Voor elke lening die je afsluit geldt namelijk dat er een bepaalde intrest op wordt aangerekend. Deze intresten kunnen na verloop van tijd behoorlijk oplopen waardoor elke aankoop die je hebt gemaakt een stuk duurder is geworden dan strikt noodzakelijk was. Bovendien is het zo dat elke persoon slechts over een beperkte kredietcapaciteit beschikt. Het afsluiten van nutteloze leningen zorgt er dan ook in de praktijk niet zelden voor dat lenen geld voor echt belangrijke en interessante doeleinden een stuk complexer wordt. Bedenk jezelf voordat je geld gaat lenen dus altijd of het doel waarom je een krediet gaat afsluiten wel echt interessant is of niet. 

Met welke voorwaarden dien je rekening te houden?

Lenen geld kan in de praktijk uiteraard niet gebeuren zonder dat er aandacht moet worden besteed aan bepaalde voorwaarden. Zoveel spreekt voor zich. Met welke voorwaarden er rekening dient te worden gehouden is in de praktijk altijd uiteraard sterk afhankelijk van het soort krediet dat je gaat afsluiten. Hierbij wordt uiteraard een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld een standaard consumentenkrediet en een autolening of bijvoorbeeld een hypothecair krediet. In ieder geval vindt er altijd een controle plaats van je financiële situatie. Dit uiteraard met als doel om te kunnen bepalen of je wel in staat bent om de afbetalingen daadwerkelijk te kunnen doen. 

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat lenen geld uiteraard altijd extra kosten met zich meebrengt. Hoeveel kosten bedragen is niet alleen afhankelijk van het type lening in kwestie, daarnaast dient er ook te worden gekeken naar het soort intrest waarvan sprake is. Ligt de rente bijvoorbeeld vast voor de looptijd van de kredietovereenkomst of niet? 

Hoe flexibel is de kredietvorm van je keuze? 

We zullen je naar alle waarschijnlijkheid niets nieuws aangeven wanneer we stellen dat er tegenwoordig heel wat verschillende kredietvormen op de markt zijn terug te vinden. Het betreft hier dan ook niet alleen de persoonlijke lening, maar wat bovendien ook te denken van het doorlopend krediet? Ook een zogenaamde mini-lening behoort tot de mogelijkheden. 

Bij lenen geld is het altijd van belang om goed te kijken naar de flexibiliteit van de kredietovereenkomst. Voor de persoonlijke lening geldt in de praktijk bijvoorbeeld dat ze zeer lineair is. Dat uit zich in lage kosten, maar zeer strenge kredietvoorwaarden. Het doorlopend krediet is wat dat betreft veel flexibeler, maar ook duurder.