Alpi Blog
Image default
Bedrijven

Salarisadministratie uitbesteden of in eigen beheer?

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de salarisadministratie van je werknemers. Een dergelijke salarisadministratie bestaat uit verschillende documenten. In de salarisadministratie moet onder andere de loonstaat, loonstrook en jaaropgaven van elke werknemer in staan. Daarnaast moeten er ook andere loonbelastingverklaringen en onkostenvergoedingen in komen. Deze verschillende formulieren zullen kort worden toegelicht.

In de loonstaat wordt onder andere het loon vermeld. Hier moet zowel een vermelding worden gemaakt van loon in geld en loon in natura. Daarnaast moeten ook andere vergoedingen in worden vermeld. Zoals de reiskostenvergoeding. Daarnaast moeten er gegevens van de medewerker in worden vermeld zoals het sofinummer en rekening nummer.

In de loonstrook wordt het loon in vermeld van de medewerker. Hierin moet worden vermeld worden wat de gewerkte uren zijn, het bruto bedrag en over welke tijdsperiode. Daarnaast moet het minimumloon, de onkostenvergoedingen, vakantierechten en ingehouden loonbelasting worden vermeld. Tot slot moeten de gegevens van werknemer en werkgever worden vermeld.

Het laatst verplichte formulier is de jaaropgave. In de jaaropgave wordt het loon van de werknemer op jaarbasis in vermeld. Daarnaast moet de ingehouden loonbelasting, sofinummer, code bepaling loonbelasting en het totaalbedrag aan arbeidskorting worden berekend.

Om de loonadministratie zelf als ondernemer uit te voeren kan veel werk kosten. Het is kost namelijk veel tijd en kennis. Wanneer je het zelf doet is het veel goedkoper en heb je het zelf in de hand. Er zijn verschillende software die u hierbij kunnen helpen. Wanneer u de salarisadministratie uitbesteedt is er minder stress en kan er meer worden gefocust op andere belangrijke werkzaamheden die van belang zijn en geef je de risico’s die aan de loonadministratie verbonden is uit handen. Daarnaast hoef je niet de hele tijd zelf alle wijzigingen door te voeren en wordt dit extern gedaan. Het uitbesteden aan een loonservice hoeft niet heel veel te kosten. Vaak wordt er een offerte opgesteld aan de hand van het aantal werknemers die er in dienst zijn en kun je zelf te alle tijden inzicht krijgen in de administratie door middel van de online salarisadministratie.

http://www.cbbs.nl