Alpi Blog
Image default
Zakelijke dienstverlening

Kosten baten analyse door een boekhouder laten doen?

Wat is de rol van een boekhouder in uw organisatie :
Boekhouders houden een volledige, actuele en nauwkeurige administratie bij van rekeningen en financiële regelingen. Boekhouders controleren en voeren informatie in journaals en grootboeken of in een computer. Zij houden periodiek de boeken in evenwicht en stellen verslagen en financiële overzichten op. Boekhouders ontvangen, registreren, bankieren en betalen ook contant geld uit. Zij houden hun chequeboekjes in evenwicht met de maandelijkse bankafschriften. Zij kunnen de lonen van werknemers berekenen aan de hand van fabrieksgegevens of tijdkaarten en looncheques uitschrijven. Andere werkzaamheden die zij kunnen verrichten zijn het boeken van debiteuren en crediteuren, het voorbereiden en uitvoeren van bankstortingen, het bijhouden van loonlijsten, het bijhouden van inventarislijsten, het inkopen van voorraden, het opstellen van inkooporders en het opstellen van onkostendeclaraties. Boekhouders kunnen ook schema’s maken, documenten sorteren en rekeningen indienen. Dit soort banen komt in elke bedrijfstak voor en kan verschillende functietitels hebben, zoals crediteurenadministrateur, debiteurenadministrateur of assistent-boekhouder.

Kosten van een boekhouder :
Het loon voor deze banen hangt af van ervaring, administratieve vaardigheden, het niveau van verantwoordelijkheid en de locatie van de baan. Beginnende salarissen gaan van minimumloon tot $ 15 per uur. Ervaren boekhouders kunnen $ 20 per uur verdienen. Na drie jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, kan een boekhouder $ 25 per uur verdienen. Een Boekhouder werkt meestal 40 uur per week; soms kan het nodig zijn om over te werken. Sommige werkgevers hebben secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaalde vakanties en ziekteverlof, levens- en ziektekostenverzekering, en bonussen. Andere voordelen die de werkgever kan bieden zijn deelname aan een kredietvereniging of pensioen- en winstdelingsplannen.

Voordelen van het uitbesteden van de boekhouding aan een professionele boekhouder:
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het uitbesteden van de boekhouding. De eerste en belangrijkste is het besparen van geld. Je krijgt waar je voor betaalt en als je niet betaalt voor kwaliteit dan krijg je geen kwaliteitsservice. Je kunt echter geld besparen door uit te besteden, omdat je niet hoeft te betalen voor de loonbelasting van de werkgever, arbeidsongevallen- en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, vakantiedagen, ziekteverlof, ziektekostenverzekering en andere voordelen die een goede fulltime boekhouder van zijn/haar werkgever verwacht. Vergeet echter niet dat deze kosten zullen worden opgenomen in het uurtarief van de adviseur en dat hun honorarium deze kosten zal weerspiegelen. Een boekhoudkundig adviseur die geen rekening heeft gehouden met deze kosten is geen boekhouder die je wilt – als ze niet genoeg weten om deze kosten op te nemen in hun tarieven, dan weten ze niet genoeg om je bedrijf te helpen. Je moet verwachten dat je ten minste drie keer zoveel betaalt als een ervaren boekhouder.

En hoe bespaart u geld door drie keer zoveel te betalen als aan een werknemer? Nou, laten we eens kijken. Om te beginnen zijn er geen wervings-, sollicitatie- en opleidingskosten. En als u niet tevreden bent over de diensten, hoeft u geen extra kosten te maken voor het vervangen van uw boekhouder. Ook hoeft u zich geen zorgen te maken over rechtszaken zoals onrechtmatig ontslag, leeftijdsdiscriminatie, enz. Of een stijging van uw werkloosheidscijfers omdat u een werknemer hebt ontslagen die u eigenlijk wilde ontslaan, maar waarvoor u geen wettelijke reden had. Dus meteen minder tijd en geld en mogelijk minder gedoe als het niet goed gaat.

En natuurlijk betaalt u geen premies voor arbeidsongevallen en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook verwacht elke waardige boekhouder minstens twee weken vakantie, dekking voor ziekte, ziekte- en tandartsverzekering en misschien nog wel meer voordelen.