Alpi Blog
Image default
Woningen

Wat is circulair slopen?

Vroeger werd er tijdens sloopwerken zelden aandacht gespendeerd aan de toestand waarin de materialen zich bevinden. Daar komt de laatste jaren verandering in. Steeds meer firma’s doen aan circulair slopen. Wat dat betekent, leer je in dit artikel. 

Definitie van circulair slopen

Circulair slopen zijn sloopwerken waarbij individuele materialen zoveel mogelijk ontmanteld worden om ze nadien te hergebruiken in andere projecten.

Denk bijvoorbeeld aan een grote houten steunbalk in een plafond. Vroeger werd die simpelweg in stukken gezaagd en bij een stapel afbraakhout gegooid. Maar wanneer deze balk nog in goede staat is, kan die perfect hergebruikt worden. Daarom is het belangrijk om deze zorgvuldig te demonteren en er een nieuwe toepassing voor te zoeken. 

Waarom?

We moeten steeds meer evolueren naar een circulaire economie. Dat komt omdat vele grondstoffen schaars dreigen te worden. In plaats van de productie van nieuwe grondstoffen te verhogen, moeten we misschien eerst kijken naar het hergebruik van bestaande materialen. Verder is er een groter maatschappelijk besef omtrent de milieuimpact van ons afval. Bouwafval verbranden of op een stortplaats gooien heeft een negatieve ecologische impact. Door het circulair slopen verkleint onze afvalberg, wat goed is voor het milieu. Met het oog op toekomstige generaties na ons is dat een belangrijk aandachtspunt. 

Sloopinventaris

Om de circulaire sloop zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet er een sloopinventaris opgemaakt worden. Die brengt in kaart waar de verschillende materialen zich bevinden, en hoe deze best worden vrijgemaakt om ze een tweede leven te geven. Een goede voorbereiding is hier cruciaal. Dit zorgt ervoor dat de doorlooptijd veel korter is. Daarnaast is er tijdens de voorbereidingsfase tijd om locaties in de buurt van de werf te zoeken om de vrijgekomen materialen te hergebruiken. Hierdoor dalen de transportkosten en de uitstoot die ermee gepaard gaat. 

Circulair bouwen

Om een circulaire sloop mogelijk te maken, is het belangrijk om al tijdens de ontwerpfase rekening te houden met deze recyclage. Architecten en aannemers hebben dus een belangrijke taak tijdens het ontwerp- en bouwproces. Verscheidene organisaties zijn reeds bezig met het delen van kennis omtrent circulariteit in de bouwsector.