Alpi Blog
Image default
Woningen

De bouw in goede handen met een ervaren projectontwikkelaar in Gent

Het bouwen van een huis is een hele onderneming. Dat geldt vaak nog meer bij de bouw van een school, een winkel of kantoor. Natuurlijk hoop je als opdrachtgever dat alles vlot zal verlopen. Neem daarom een ervaren projectontwikkelaar in de arm, zoals Rex Projects in Gent. Die neemt je alle rompslomp rond de bouw uit handen. Dat begint al bij het aanvragen van de benodigde bouwvergunningen. Dit kan soms de nodige voeten in de aarde hebben, bijvoorbeeld als er bezwaar wordt gemaakt door omwonenden. Ook kan de gemeente of provincie aanvullende voorwaarden stellen. Hier moet dan uiteraard zo snel en zo goed mogelijk op worden geanticipeerd.

Schakel tijdig een projectontwikkelaar in

Als je de deskundigheid van een ervaren projectontwikkelaar in Gent wilt inzetten dan is het tijd om hier tijdig afspraken over te maken. Doe je dat niet dan kan dit het realiseren van het project vertragen. Houd er rekening mee dat de bouw van een pand sowieso enkele jaren in beslag neemt, gerekend vanaf de tekentafel bij de architect tot het overhandigen van de sleutel. In die periode worden verschillende trajecten doorlopen. De bouw wordt uiteraard gegund aan een aannemer die op zijn beurt vaak weer meerdere onderaannemers in dienst neemt. Als de bouw eenmaal is gestart dan kan het aftellen gaan beginnen en wordt het project vaak binnen een jaar afgerond.

Vraag om meer informatie rond hun dienstverlening

De diensten van de projectontwikkelaar in Gent worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Rex Projects gaat met deze opdrachtgever in gesprek om de wensen te inventariseren. Wat moet er worden gebouwd en wat is de planning? Wat zijn de voorwaarden voor bijvoorbeeld duurzaam of circulair bouwen? Als die informatie beschikbaar is kan de projectontwikkelaar aan de slag om de opdracht verder uit te werken. Zo kan er worden gezocht naar een aannemer, dit gebeurt via aanbesteding. Als dat is geregeld dan kan de bouw starten zodra alle vergunningen rond zijn. Maak vandaag nog een afspraak indien je geïnteresseerd bent in een samenwerking.

https://www.rexprojects.be/