Alpi Blog
Image default
Internet

Python Machine Learning

 

Machine learning is een toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) die systemen de mogelijkheid biedt om automatisch te leren en te verbeteren van ervaringen zonder expliciet geprogrammeerd te zijn. Machine learning richt zich op de ontwikkeling van computerprogramma’s die toegang hebben tot gegevens en deze kunnen gebruiken om zelf te leren.

Het leerproces begint met observaties of gegevens, zoals voorbeelden, directe ervaring of instructie, om patronen in gegevens te zoeken en in de toekomst betere beslissingen te nemen op basis van de voorbeelden die we bieden. Het primaire doel is om de computers automatisch te laten leren zonder menselijke tussenkomst of hulp en acties dienovereenkomstig aan te passen.

Maar met behulp van de klassieke algoritmen van machine learning wordt tekst beschouwd als een reeks trefwoorden; in plaats daarvan bootst een benadering op basis van semantische analyse het menselijk vermogen na om de betekenis van een tekst te begrijpen.

 

Python Machine Learning

https://www.dergatsjev.be/2021/02/event-over-python-machine-learning.html