Categorie: Internet

Python Machine Learning

  Machine learning is een toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) die systemen de mogelijkheid biedt om automatisch te leren en te verbeteren van ervaringen zonder expliciet geprogrammeerd te zijn. Machine learning richt zich op de ontwikkeling van computerprogramma’s die toegang hebben tot gegevens en deze kunnen gebruiken om zelf te leren. Het leerproces begint met […]

Waar wordt goud gevonden?

Alpi-blog

Goud wordt zowel in rivieren als in de grond gevonden. Goud langs rivierbeddingen De meest toegankelijke methode om goud te vinden is om te zoeken langs rivierbeddingen. Om goud te vinden heb je alleen een schaal nodig. Met behulp van een schaal is het mogelijk om delen goud los te weken van het gesteente. Dit […]

Marketing in de 21e eeuw

Alpi-blog

De wereld verandert steeds sneller en ook de marketing is in de loop van de jaren sterk veranderd. In de 20e eeuw was marketing vooral nog een professie die zich richtte op de zo bekende vier p’s. Deze stonden voor plaats, promotie, prijs en product. Om als onderneming succesvol te zijn was het dus zeer […]