Alpi Blog
Image default
Aanbiedingen

Financieel

Mechelen is een verrassende, dynamische en hartelijke stad waar allen zich thuis voelt. De historische, economische en culturele troeven beschaven de onderbouwsels van een inspirerende, solidaire en duurzame milieu met interessante bouw- en stadsvernieuwingsprojecten, een stad die verdicht en vergroent, maar ook voor uitdagingen staat. Om alle uitdagingen waar te vervaardiging, is een solide geldelijk beleid een absolute must. We zijn nu op zoek naar een geldelijk directeur. Je bent toerekeningsvatbaar voor het geldelijk management van de stad ( inbegrepen het ocmw en de autonome gemeentebedrijven ). Je kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds waar wordt weergegeven. Ook sta je in voor de financiële anatomiseren, advisering en de zelfbeheersing van het beleid en draag je bij tot een adequaat, efficiënt en zuinig bestuur. Je bent lid van het directieteam en leveren aanvoeren aan de financiële dienst. Voor een tal decretaal bepalen opdrachten werk je in volledige onafhankelijkheid en rapporteer je aan de notabelen, de raad voor maatschappelijk welzijn, het educatie van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Voor je andere opdrachten rapporteer je aan de algemeen directeur. Beleidsrapportering en financiële programma in beraadslaging met het directieteam ben je toerekeningsvatbaar voor de opmaak van de voorontwerpen van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering van de stad, de agb’s en het ocmw. Je stelt de meerjarenplanning op en zorgt voor een permanente monitoring van de budgetten. De boekhouding en de jaarrekeningen je staat in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en stelt, in beraadslaging met het directieteam, de jaarrekening van de stad en het publiek centrum voor maatschappelijk welzijn op. Debiteurenbeheer in volle onafhankelijkheid zorg je voor het debiteurenbeheer en in het uitermate voor de incasso van de fiscale en nietfiscale ontvangsten en het vergunnen van kwijting. Rapportering en anatomiseren je bent toerekeningsvatbaar voor de financiële analyses en stelt rapporten op om inzichten in financiële processen door te geven. Human resources management je motiveert en inspireert medewerkers, je organiseert je dienst op een klantgerichte manier en delegeert verantwoordelijkheden aan je medewerkers. Je bent sterk in coachend leiderschap en stimuleert het permanent verbeteren bij je medewerkers. . Geldelijk management je zorgt voor een correcte toepassing van de fiscale wetgeving en ziet toe op de wettelijkheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen. Je exploreert nieuwe en alternatieve financieringsmogelijkheden. Externe coxf6peratie je zet ondersteund samenwerkingsverbanden op, onderhoudt een netwerk met relevante personen en instanties als plaatsvervanger van het ocmw en de stad. Interne financiële zelfbeheersing je bent mee toerekeningsvatbaar voor het oprichten van interne financiële controlemechanismen en oefent zelf ook preventief bepalen controletaken uit. Werkorganisatie je zorgt voor een efficiënte en transparante werken van de financiële dienst die de organisatiebeheersing ondersteunt. Je stemt de financiële procedures en processen te de gevarixeberde entiteiten on-line aan de stad af. Je bent in het baten van een master- of gelijkgesteld oorkonde en hebt minstens 10 jaar relevante ervaring, bij optie in een managementfunctie. Ook zet je je op enthousiaste en gedreven manier in om de toevertrouwde taken uit te voeren. Je bent klantgericht en betrouwbaar en hebt oog voor kwalitatief werk en teamwork. Je bent betrokken en besluitvaardig en weet hoe te plannen, regelen en leidinggeven. Als geldelijk directeur heb je bekende over de volgende onderwerpen of ben je bereid om je hierin bij te opleiden : grondige bekende beleid financiën stad en ocmw ; grondige bekende beleids en beheerscyclus stad en ocmw ; grondige bekende lokale belastingen ; bekende boekhouding ; bekende geldelijk management ; basiskennis van de basisregelgeving op het niveau van het bestuur ( decreet plaatselijk bestuur, organieke wet van 8 juli 1976 betreffende ocmw’s, wet van 26 mei 2002 betreffende het loodrecht op maatschappelijke integratie, wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, … ) basiskennis van de werken van het bestuur in zijn geheel een voltijdse statutaire benoeming bruto aanvangsloon van €7854, 58 per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar. Extra’s : een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, restitutie abonnement woon werkverkeer, fietsvergoeding, ruimte tot thuiswerk, …

vacatures

https://www.vindazo.be/job/all/financieel.html